Η Τόλιος Energy αναλαμβάνει την εγκατάσταση, ρύθμιση και συντήρηση των καυστήρων σας δίνοντας σας έτσι την δυνατότητα μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας.

Εκδίδουμε πιστοποιητικό ελέγχου σε οικιακές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 6/07

Στην Τόλιος Energy αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό του λέβητα και το service του καυστήρα με το τμήμα εξειδικευμένων τεχνικών της Tolios Energy με τις απαραίτητες άδειες εκτέλεσης και συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών και αέριων καυσίμων.

Βρισκόμαστε πάντα στην διάθεση σας για να σας λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στο χώρο του λεβητοστασίου σας.

Ο καθαρισμός του λέβητα και το service του καυστήρα γίνεται από τους τεχνικούς μας σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υπουργείου Βιομηχανίας.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε τα εξής:

  • Καθαρισμό του λέβητα
  • Συντήρηση και ρύθμιση καυστήρα
  • Μέτρηση καυσαερίων
  • Έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου
  • Εγκαταστάσεις λεβητοστασίων πετρελαίου και φυσικού αερίου
  • Τοποθέτηση ηλεκτρονικής αντιστάθμισης
  • Αντλία καθαρισμού αλάτων σε κλειστά κυκλώματα

Η TOLIOS ENERGY διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό με τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Μέτρηση και ανάλυση εκπομπών ρυπών για καλύτερη λειτουργία της θέρμανσης, οικονομίας καυσίμων και προστασία του περιβάλλοντος.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ

Εντοπισμός υδραυλικών διαρροών, αιτίας υγρασίας των τοιχωμάτων, αντιμετώπιση θερμικών απωλειών για μεγαλύτερη οικονομία καυσίμων.